КЕВР, бизнесът и задълженията към обществото

02.07.2015 | 11:11

Антон Иванов, експерт от Български енергиен форум

Васил Велев, председател на АИКБ