Кибер сигурност при финансовите услуги и несъстоятелност у нас

30.06.2015 | 16:08

Д-р Фернандо Монтес-Негрет , директор на Финансовия център за аналитична подкрепа на Световната банка

Милена Виденова, управител на Кофас България