Без сухопътни операции няма как да спрем ИД!

29.06.2015 | 12:18