Вероятността от Брексит е 10-20%: О'Нийл

24.06.2015 | 14:18

Бил О'Нийл, UBS wealth management

Не вярвам премиерът да се появи със списъка с покупките. Едва ли ще го направи. Но е ясно, че ще има особени зони на внимание. Бих казал, че това е план от 4-5 точки.

Зоните на особен интерес ще бъде защитата на единния пазар. Или пък връщане на правомощия към британския парламент. Това би могло да включва реформи в социалната сфера. И когато говорим за реформи в социалната сфера спрямо граждани на ЕС - имаме голямо противоречие, особено що се отнася до придобивките на работното място. И ограничения, които може да бъдат сметнати за дискриминативни.

И накрая имаме възможност от промяна на договорите, на идеята за общността и т.н. по Римския договор. Това вероятно ще се организира като някакъв протокол, в който да бъде записано, че ще бъде взет под внимание в следващите преговори по новия договор в края на десетилетието.

Но между областите, които се смятат за възможни за предоговаряне от Камарата на представителите в Лондон и това, което се смята за приемливо в Брюксел и в други страни - все още има огромна пропаст. Вероятно ще видим повече от Европа като ангажимент в близките месеци.

Нашият график все още предвижда нещо като 9 месеца период за предоговаряне.