Пазарен анализ от 22 юни 2015

23.06.2015 | 08:19

Коментар на Владимир Сиркаров.