Проведе се Общо събрание на акционерите в ЦСКА

22.06.2015 | 12:55