БИЗНЕС, СДЕЛКИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

22.06.2015 | 08:15

Излседване показва, че бинесът масово предпочита да регистрира дружества с ограничена отговорност, вмето еднолични търговци. Все повече собственици на фирми търсят правна помощ. Какво се случва в бизнеса с недвижими имоти? Вижте в "Темида" по България Он Ер. Отговорите от Лиляна Попова и Полина Берг от pravatami.bg