Неизрядните клиенти ще покриват разходите по изравнителните сметки за топла вода

11.06.2015 | 18:30