Как да се направи съдебната реформа?

10.06.2015 | 13:27

съдия Калин Калпакчиев, член на ВСС пред Полиграф-а на Светла Петрова