„Болестите” на здравеопазването

10.06.2015 | 12:24

д-р Дечо Дечев, бивш директор на столичната болница”Св.Иван Рилски” пред Полиграф-а на журналистката Светла Петрова