инж. П. Секиранов: Нужна е по-сериозна подготовка на населението за реакция при бедствия

09.06.2015 | 09:24