Пазарен анализ 8 юни 2015г.

08.06.2015 | 22:55

Коментар на Кузман Илиев