България задоволява 40% от световното търсене на розово масло

08.06.2015 | 10:57