Проф. П. Георгиев: Задължителното гласуване няма да промени пасивното гражданско общество

05.06.2015 | 12:01

Истинският референдум трябва да бъде иницииран от гражданите и да им позволява сами да определят въпросите, които ще се решават