П. Карастоянова: Трябва да се създаде Национална туристическа камара

04.06.2015 | 11:50