Бъдещето пред туризма в България

01.06.2015 | 10:59

Благой Рагин, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

Иван Танев, изпълнителен директор на „НОЛА 7"