Пазарен анализ 29 май 2015г.

29.05.2015 | 21:42

Коментар на Кузман Илиев