По-малко използване на найлонови торбички - позитив за хората или негатив за бизнеса?

29.05.2015 | 11:57