Д. Латева: Данните на Министерството на околната среда и водите не показват реалното потребление на найлонови торбички

29.05.2015 | 11:45