Пазарен анализ 25 май 2015г.

25.05.2015 | 21:47

Коментар на Владимир Сиркаров