Магистрати в борбата с домашното насилие

25.05.2015 | 20:06

Нови форми за бора с домашното насилие или как магистрати ще бъдат обучавани по нов проект? Защо е важно да се работи с насилниците и как може проблемът "домашно насилие" да се сведе до минимум. Разговор с Геновева Тишева и Нели Жекова по България Он Ер.