Б. Стефанов: Средствата за привличане на чужди инвестиции са недостатъчни

21.05.2015 | 12:44