Джеф Безос от Amazon избра жена за своя сянка

21.05.2015 | 12:10

Сукиндер Сингх Касиди, основател на Joyus

Една от основните причини жените да се очертават като лидери в е-търговия е защото половината от клиентите са жени. Даже повече от половината от клиентите. И като помислите къде се е насочил Джеф - инвестиции в мода, продукти за красота, луксозни стоки - това са все сектори от търговията на преживяването. В тези области кой разбира по-добре женските настроения и гледна точка?