Нова измамна схема за инвеститори във Великобритания

15.05.2015 | 19:13

Нейра Чехич от Bloomberg коментира как телефонни измамници се добират до спестяванията на англичани.