Нов скок на доходностите на дълговите пазари

14.05.2015 | 17:40

Разпродажбите на дългосрочен германски дълг от три седмици насам направиха така, че разликата между очакваната доходност по две и трийсетгодишни облигации се разшири до пет месечен рекорд. По-стръмната крива на доходността сега, е вероятен белег за намалелите дефлационни тревоги на инвеститорите. Нейра Чехич от Блумбърг с коментар за инвеститорското поведение на дълговите пазари.