Пазарен анализ 11 май 2015г.

11.05.2015 | 21:49

Коментар на Владимир Сиркаров