Пазарен анализ 7 май 2015г.

08.05.2015 | 12:18

Коментар на Владимир Сиркаров