Сахара и тропическите гори в Амазония са неразривно свързани

05.05.2015 | 13:47