Б. Чеширков: Европа трябва да създаде квоти за прием на бежанци

05.05.2015 | 10:36