Свръхрегулацията ще има негативни ефекти върху българските производители

04.05.2015 | 11:25