Честата държавна намеса пречи на бизнеса и на инвестициите

01.05.2015 | 12:56