Неустойчивата законодателна рамка отблъсква и българските, и чуждите инвеститори

01.05.2015 | 12:24