Пазарен анализ 30 април 2015г.

30.04.2015 | 22:00

Коментар на Кузман Илиев