Борис Петров в Денят Он Ер, 30.04.2015г.

30.04.2015 | 21:46

Конвергентната програма предвижда преглед на активи и стрес тестовете за банките у нас