Радослав Миленков: Поради липса на плащания кредитът на ТV7 е предсрочно изискуем от 13 януари 2015

30.04.2015 | 12:28

Председателят на Фонда за гарантиране на влоговете с коментар за събитията, довели до опита на съдия-изпълнител да изземе имущество на медията