д-р А. Заимов: Липсва комуникация и обратна връзка между управляващите и работещите в здравния сектор

29.04.2015 | 10:43