Кристоф Ференци: Либерализацията на енергийния пазар трябва да гарантира равни и справедливи условия за търгуване с електроенергия

29.04.2015 | 10:41