Пазарен анализ 28.04.2015г.

28.04.2015 | 21:33

Коментар на Владимир Сиркаров