СЕМ: Показването на насилие в медиите не носи никаква информационна стойност

27.04.2015 | 10:26