Г. Александрова: Трябва да бъдем двигател за развитието на Вертикалния газов коридор между Гърция, Румъния и България

23.04.2015 | 09:48