Строителството на интерконектора България-Гърция започва след март 2016г.

22.04.2015 | 18:01

До края на годината газ трябва да потече и по вече готовия интерконектор България-Румъния.
Христиания Червенкова отрази срещата за Вертикалния газов коридор на Балканите.