Система за електронна идентификация се очаква да заработи до средата на 2016 г.

20.04.2015 | 10:00