Теменужка Петкова за цената на тока за бита и за индустрията

18.04.2015 | 22:00

Споразумението между енергийното министерство и  AES е постигнало още: американските собственици на Марица 1 и 3 са поели ангажимент да разплатят дълговете си към мините, които възлизат на около 200 млн. лв.

НЕК  от своя страна ще изплати до юни своите дългове към американските централи от 700 млн. лв. по следната схема - 200 млн. към мините от името на AES и 500 млн. лв. към самата AES. С това ще се намали значително междуфирмената задлъжнялост, тъй като и мините ще се разплатят със своите контрагенти.

Енергийният министър Теменужка Петкова бе гост в предаването Полиграф, на телевизия България он ер в събота - 18 април 2015.