Л. Панайотова: Възвръщаемостта на инвестициите в плана Юнкер може да се умножи 18 пъти

17.04.2015 | 10:19