Проф. Ганчо Ганчев: Имаме капитал, но не инвестираме заради рисковете

16.04.2015 | 11:12