Липсва политика и стратегия за развитието на културноисторическото ни наследство

15.04.2015 | 10:44