Внимание, силен долар!

14.04.2015 | 09:52

Андрей Стойчев, дилър в Делтасток