Пазарен анализ 6 април 2015г.

06.04.2015 | 21:50

Коментар на Владимир Сиркаров