Пазарен анализ 24 март 2015г.

24.03.2015 | 22:28

Коментар на Владимир Сиркаров