България и Израел - партньори в земеделието

20.03.2015 | 10:36

Ицхак Бен-Давид, заместник генерален директор на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Израел